ONLINE BRONEERINGU KAUDU VASTUVÕTULE REGISTREERIMINE

Kasuta vasakul asuvat digiregistratuuri.

Kaugvastuvõtu puhul märka, et oleks valitud kaugvastuvõtt!

Erakliendist pöördujale:
– Sisesta vajalikud andmed
– Suundu edasi internetipanka ja tasu vastuvõtu eest. Jättes tasumata, ei broneerita aega!

Tööandja kulul:
– Vali tööandja kulul variant
– Registreeri kasutades oma töömeiliaadressi
– Kirjuta märkustesse oma tööandja nimi

Perearsti saatekirjaga pöördujale:
– Vali “Haigekassa tasutavad teenused”
– Sisesta vajalikud andmed
– Suundu edasi internetipanka ja tasu vastuvõtu eest. Jättes tasumata, ei broneerita aega!
– Saada saatekiri meile info@meeletervis.ee või võta paberkandjal kaasa

Tühistamiseks kasuta “Muutke broneeringut” lahtrit, kuhu sisesta broneeringu kood. Täpsemad vastuvõtutingimused hinnakirja lõpus. Loe privaatsuspoliitikat siit.
Kontakt: info@meeletervis.ee, 5667 6848

____________________________

BOOKING FOR AN APPOINTMENT

Use the online booking system on the left.

For appointments in English, choose ENG. Choose between face to face or virtual appointment.

For private client:
– Insert necessary information and pay via online bank link

For employees (appointment paid by employer):
– Select paid by employer option
– Use your work e-mail
– Specify your employer in Notes
For clients with a referral from family doctor:
– Choose „Haigekassa tasutavad teenused“
– Insert necessary information and pay the appointment fee

If you need to cancel the appointment, use „Muutke broneeringut“ cell and enter the booking number.

Contact us: info@meeletervis.ee, 5667 6848

 

 

 

 

 

Asukoht

Vastuvõtud toimuvad Ülemiste Tervisemaja 3. korrusel aadressil Valukoja 7. Meieni jõuab nii trammi, bussi, rongi kui autoga.

 • Tramm nr 4, peatus Ülemiste linnak.
 • Üle tee on Valukoja bussipeatus, kus peatuvad bussid 7, 15, 49, 65.
 • Rongiga tulles on lähim peatus Ülemiste.
 • Tervisemaja ees on parkimiskohtade olemasolul parkimine 2h tasuta fikseerides parkimisaeg parkimiskioskis.

Teenused

Töötervishoiuteenuste majandustegevusteade STV000029 (tööpsühholoogiateenused).
Tervishoiuteenuste tegevusluba L04833.

vaimne tervis töökeskkonnas

Töökeskkonna psühhosotsiaalsete riskitegurite hindamine (TPRH)

TPRH on süsteemne tegevus, mille käigus kaardistatakse töökeskkonna psühhosotsiaalsed ohutegurid, määratletakse ettevõtte jaoks kesksed probleemid ja hinnatakse esile kerkinud psühhosotsiaalsete ohutegurite võimalikku mõju töötaja tervisele. TPRH tulemusena antakse ettevõttele tagasiside ning soovitused psühhosotsiaalsete ohutegurite mõjude vähendamiseks ja kontrollimiseks. Protsessi juhivad erialase väljaõppe läbinud ja kogemustega tööpsühholoogid.

Töövõime ja/või -sobivuse hindamine

Töövõime ja sobivuse hindamine sisaldab vastavalt tööandja antud infole (ametikirjeldus, juhendid, jm) hinnatava töötaja või töötajategrupi ametikohast ja tööülesannetest tulenevate tervisenõuete kaardistamist, hindamismeetodite valikut, hindamise läbiviimist, tulemuste analüüsi, hindamisraporti koostamist ning tagasiside andmist töötervishoiuarstile.

Psühholoogilise nõustamise teenus ettevõttes

Kuna töötaja viibib suure osa päevast tööl, on töökeskkonnal tema tervisele suur mõju. Põnev, väljakutseid pakkuv, aga stressirikas töö võib tekitada töötajale ülemäärast pinget ja tööstressi, mis võib aja jooksul viia läbipõlemise ja kurnatuseni ning tekitada tervisehäireid. Psühholoogilise nõustamise teenuse korraldamine ettevõttes  on üks lihtsamatest võimalustest, kuidas tööandja saab üles näidata hoolivust ja head tahet töötajate vaimse tervise hoidmisel ja sellest tulenevate võimalike tervisehädade ennetamisel.

Kriisisekkumised organisatsioonis

Psühhosotsiaalsed sekkumised kriisiolukorras viiakse organisatsioonis läbi vahetult peale kriisijuhtumit sündmuse järelmõjude vähendamiseks. Teenus sisaldab nii individuaal- kui grupivestluseid juhtumiga seotud töötajatega, kõrgenenud terviseriskiga töötajate väljaselgitamist ning nende psühholoogilist toetamist. Vajadusel edasise abi või ka ravi pakkumist.

nõustamisteenused ja hindamine

Tööpsühholoogiline nõustamine

Tööpsühholoogilist nõustamist viib läbi tööpsühholoog. Vastuvõtul nõustatakse töötajat ja/või tööandjat vaimse tervise hoidmise ja vaimse tervise probleemide ennetamisega seotud küsimustes (sh tööstressi vähendamine, psühholoogiline nõustamine, koondamisnõustamine jms). Tööpsühholoog konsulteerib töötajaid ja/või tööandjaid töökeskkonna võimalikest psühhosotsiaalsetest ohuteguritest ning koostöös tööandjaga töötatakse välja lahendused ettevõtte psühhosotsiaalse keskkonna parandamiseks.

Psühholoogiline nõustamine

Psühholoogilise nõustamise eesmärgiks on suurendada inimese situatsiooni- ja eneseanalüüsi võimet ning enesetõhususe hinnangut, mis toetab psüühilise tasakaalu taastamist. Oluline osa on psühhoharimisel, inimesele tema probleemide ja võimalike lahenduste kohta teabe andmisel.
Psühholoogiline nõustamine aitab koostöös psühholoogiga luua selguse ja saavutada suurem valikuvabadus ning kontroll käitumise psühholoogiliste ajendite suhtes.

Kunstiteraapia

Kunstiteraapia abil on võimalik taastada emotsionaalset tasakaalu ärevuse, stressi ja läbipõlemise korral, lahendada identiteedi- ja suhteprobleeme ning leida leevendust traumadele ja psühhiaatrilistele probleemidele.

 

Koondamisnõustamine

Koondamisnõustamine ennetab ja pehmendab ettevõttest lahkuva töötaja stressreaktsioone; toetab töötaja sujuvat üleminekut tööturule. Seda võimaldades antakse selge sõnum, et personali koondav ettevõte kohtleb töötajaid lugupidavalt ka kõige raskemates olukordades.

Kriisinõustamine

Kriisinõustamine on neile, kes on läbi elanud traumaatilise elusündmuse ja mille tulemusena on oluliselt häiritud igapäevane toimetulek. Traumaatilisena mõjuvad eelkõige sündmused, mis oma ootamatuse ja määramatuse tõttu raskendavad toimetulekut (õnnetusse sattumine, lähedase kaotus, kuriteo ohvriks langemine, füüsiline haigus, loodusõnnetus jm). Kriisinõustamine aitab läbi töötada tugevaid reaktsioone kriisile ning leida vajalikke ressursse kriisist väljumiseks.

Töötaja tööstressi taseme ja emotsionaalse enesetunde hindamine

Töötaja ja tööandja partnerlus on väärtus. On olukordi, kus töötaja vajab tööandja märkamist ja tuge. Tööstressi taseme ja emotsionaalse enesetunde hindamine on teenus, mis aitab kaardistada töötaja töötervise ja -stressi seisundit ja võimaldab leida just temale sobivad personaalsed lahendused vaimse tervise hoidmiseks temale omases töökeskkonnas.

Supervisioon

Supervisioon on sisuliselt juhi, töötaja, meeskonna või organisatsiooni kui terviku juhtumikeskne nõustamisprotsess. Supervisiooni sisu ja vorm lepitakse kokku lähtuvalt protsessile seatud tulemusootustest.

Coaching

Coaching on protsess, mille keskmes on sisemise jõu ja julguse leidmise toetamine, mille tulemusena klient mõtleb ja käitub teisel viisil ning on suunatud kestvatele positiivsetele muutustele.

psühhoteraapia teenused

INDIVIDUAALNE PSÜHHOTERAAPIA SEANSS

Psühhoteraapia on psüühikahäirete ravile ja igakülgse toimetuleku soodustamisele suunatud ravikoostöö selleks väljaõpet omava spetsialistiga/psühhoterapeudiga. Psühhoteraapia sisueesmärk, kohtumiste arv ja sagedus sõltub pöörduja vajadusest ning lepitakse psühhoterapeudiga kokku kohtumiste käigus.
Meie koostööpartnerid – psühhoterapeudid omavad väljaõpet erinevates, näiteks psühhoanalüütilises, kognitiiv-käitumuslikus jt psühhoteraapia teoreetilistes raamistikes.

PAARI- VÕI PERETERAAPIA SEANSS

Paari- või pereteraapia keskendub eelkõige peresüsteemis liikmete omavahelistele suhetele ning suhete kvaliteedile, perekonna erinevatele arengukriisidele ning nendega toimetulekule.
Teraapia eesmärgiks on parandada perekonna toimetulekut, pereliikmete probleemilahendusoskusi ning suurendada teadlikkust ja teineteisemõistmist.

INDIVIDUAALNE KUNSTITERAAPIA SEANSS

Kunstiteraapia abil on võimalik taastada emotsionaalset tasakaalu ärevuse, stressi ja läbipõlemise korral, lahendada identiteedi- ja suhteprobleeme ning leida leevendust traumadele ja psühhiaatrilistele probleemidele.

psühhiaatria teenused

PSÜHHIAATRI esmane vastuvõtt

Psühhiaatri esmase vastuvõtu fookuses on pöörduja vaimse tervise seisundi hindamine ja edasise ravivajaduse ning -sekkumiste planeerimine.

PSÜHHIAATRI korduv vastuvõtt

Korduva vastuvõtu vajaduses ja võimalustes lepitakse kokku esmasel pöördumisel.

töövõime taastamine ja rekreatsioon

ON-SITE MASSAAŽ

On-sitemassaaž on massaažiteenus töökohal, mille töövõtted põhinevad klassikalise- või idamaiste ravimassaažide võtetel ning mille käigus ca 10-20 minuti jooksul (sama pikk kui tüüpiline puhkepaus) tugevalt läbi selja, turja, õlgade, kaela ja pea piirkond, et lõõgastada lihaspingeid, parandada verevarustust ja taastada töövõime. Sobib hästi istuvast ja/või sundasendist tulenevate vaevuste ennetamiseks või leevendamiseks (näiteks kontori-, liinitöötajad, jt). Teenust saab pakkuda tööruumides, kontoris või konverentsiruumis. Loe edasi On-site massaaž

 

Meeskond metsas ja maastikul

Meeskonna koostöövajadusest lähtuvalt planeeritakse rekreatiivsed eesmärgistatud tegevused, mis toetavad ühestegemist, koostööoskuste omandamist ja loovad ühtlasi võimaluse läbi töötada koostööraskused.

Koolitus

Koolituse soov lähtub enamasti selgesti tunnetatud vajadusest muutuseks. Sageli ei osata muutuse/arengu vajadust kogedes veel selgelt määratleda muutust või muutmist vajavat valdkonda täpselt, kuid enamasti puudutab see teadmisi, oskuseid või toimetulekut isiklikku- ja/või tööelu puudutavates küsimustes.

Meie senistes koostöökogemustes on end õigustanud koostöömudelina see, et koolituse teema, mahu ja vormi (loeng, seminar, kontorikoolitus, meeskonnakoolitus ja/või -treening koos video-tagasisidega vm) arutame koos läbi ja lepime kokku tulemusootusest lähtuvalt. Koolitused toimuvad kokkuleppeliselt nii kliendi ruumides kui rendipindadel Eesti linnades ja looduskaunites paikades.

Teenuse
osutajad

AILI MAAR kliiniline psühholoog
ALEKSEI NORDEN psühholoog
ANNELI VELT psühholoog-nõustaja, psühhoterapeut
ANU TÕNISTE kliiniline psühholoog-psühhoterapeut
HANNA SOVA psühhiaater
HELEN KIRBER psühhiaater
HELI KÜNNAPUU kriisinõustaja
KRISTEL ALTMÄE psühholoog, pereterapeut
MARI MUNK kliiniline psühholoog
KATRIN HEINLOO psühhoterapeut, kunstiterapeut
PIA PEDANIK töö- ja organisatsioonipsühholoog
RIINA TELLING töö- ja organisatsioonipsühholoog
RIMMA SEMJONOVA vaimse tervise õde
SANDRA VETIK psühholoog
SIRLE ROOTS superviisor-coach

 

Hinnakiri

nõustamisteenused ja hindamine

 • Kriisinõustamine110.-

  (kuni 60 minutit). Vastuvõtuaja tagame kolme (3) tööpäeva jooksul.

 • kliinilise psühholoogi vastuvõtt70.-

  (kuni 50 minutit)

 • Tööpsühholoogi vastuvõtt60.-

  (kuni 50 minutit)

 • Psühholoogi vastuvõtt60.-

  (kuni 50 minutit)

 • Supervisioon / coaching85.-

  (kuni 60 minutit)

 • Vaimse tervise õe vastuvõtt40.-

  (kuni 50 minutit)

 • Töökeskkonna psühhosotsiaalsete riskitegurite hindamine

  Esmase kohtumise tulemusena koostatakse hinnapakkumine vastavalt teenuse mahule.

 • Töövõime ja -sobivuse hindamine **

 • Koondamisnõustamine / Outplacement **

teraapia teenused

 • Individuaalne psühhoteraapia seanss70.-

  (kuni 50 minutit)

 • Paari- või pereteraapia seanss95.-

  (kuni 90 minutit)

 • Individuaalne kunstiteraapia70.-

  (kuni 60 minutit)

psühhiaatria teenused

 • Psühhiaatri vastuvõtt100.-

  (kuni 50 minutit)

 • Psühhiaatri vastuvõtt75.-

  (kuni 30 minutit)

lisateenused **

 • ** Teenust osutatakse koostöökokkuleppe raames, huvi korral kirjutage: info@meeletervis.ee

 • Meeskonnasupervisioon

 • Kriisisekkumised organisatsioonis

 • Meeskonnakoolitus

 • Koolitus

vastuvõtutingimused

 • Hinnakiri kehtib alates 01. maist 2021.
 • Vastuvõtule registreerimine info@meeletervis.ee.
 • Vastuvõtud toimuvad eelregistreerimise alusel aadressil Valukoja 7, Tallinn või videosilla vahendusel.
 • Pakutud vastuvõtuaeg tühistatakse automaatselt 24h enne vastuvõttu, kui klient ei ole kinnitanud aja sobivust.
 • Mõjuva põhjuseta vastuvõtule ilmumata jätmisel või aja tühistamisel vähem kui 24 tundi on Meeletervis OÜ-l õigus esitada kliendile arve vastavalt kehtivale hinnakirjale.
 • Eraisikust pöörduja tasub vastuvõtu eest Qvalitase registratuuri enne vastuvõttu. Kaugvastuvõtu korral toimub tasumine arve alusel pärast vastuvõttu.
  • Arve koostamiseks palume saata oma kontaktandmed (nimi, e-mail) info@meeletervis.ee.
  • Arve saadetakse Teile e-kirja teel hiljemalt 48 tundi enne vastuvõtu toimumisaega ja tuleb tasuda enne vastuvõttu. Info@meeletervis.ee e-mailile saadetud tasutud arve kinnitus tagab vastuvõtuaja.
 • Kliinilise psühholoogi vastuvõtule ja psühhoteraapiasse on võimalik pöörduda ka perearsti saatekirjaga. Teenuse rahastamine toimub perearsti teraapiafondi kaudu.
  • Pöördudes teenusele 7601 Psühhoteraapia (individuaalne seanss) tasub pöörduja omaosaluse 25€.
  • Pöördudes teenusele 7607 Kliinilise psühholoogi konsultatsioon (eriarsti suunamisel) tasub pöörduja omaosaluse 30€.
  • Saatekirja palume väljaprinditult paberkandjal kaasa võtta.

Meelest

mis on meel?

Kui püüda defineerida meelt, võiks öelda, et see on kujutletav organ meie peas. Sellest, mille tarbeks on eestlaste esivanemad sellise mõiste leiutanud, annab lähemat aimu keel ja selles talletunud püsiväljendid. Kõigepealt on meelt vaja selleks, et olla täie teadvuse juures (väljend meelemärkusele tulema), samas on meel meie naudingukompass, mis ütleb, kas miski on vastumeelt või meelepärane?). Selleks, et meeldivat ja ebameeldivat täpsemini eristada ja nüansse tajuda, on meil koguni viis meelt: nägemis-, kuulmis-, maitsmis-, haistmis– ja kompimismeel. Lisaks kannab meel meie tundeseisundeid: me hindame, kas meel on kurb või rõõmus või milline täpselt on meeleolu? Teisest küljest on meel justkui mahuti, kus me talletame mälestusi, kogemusi ja kavatsusi (väljendid nagu meelde jätma, meeles pidama või meelest ära minema). Sama meel aitab teha ratsionaalseid otsuseid ja kujundada arvamusi. Mis meelt sa (selles asjas) oled?, küsime üksteiselt. Vahest oleme ühel meelel ja teinekord mitte. Neid, keda mõistus alt veab, nimetame nõdrameelseteks; teisi aga, kel moraal nõrk, mõistame meelt parandama. Oot, lugegem kokku, mille kõigega meel ametis on: teadvus, taju, tahe, tunded, mälu, arutlemine ja arvamused, moraal… Piltlikult võib öelda, et eesti meel on otsekui “ajukombain”, mis teeb kõike: lõikab, koristab, sorteerib, töötleb, talletab…
Ene Vainik, PhD
Eesti Keele Instituudi vanemteadur ja -leksikograaf
Loe siit artikli täisversiooni
Loe lisaks

Play

Meist

Meeletervise kollektiivina oleme usaldusväärne partner, abiks nõu ja jõuga tööandjale ja töötajale vaimse tervise hoidmise ja vaimse tervise probleemide ennetamisega seotud küsimustes. Tööpsühholoogia on rakendusteadus, mis uurib töötaja ja töö vastastikmõjusid nii individuaalsel, grupi kui organisatsiooni tasandil eesmärgiga tõsta töö efektiivsust ning toetada töötaja (vaimset) tervist ja tööelu kvaliteeti. Tänases töökeskkonnas on suur osakaal vaimsel tööl ning muutuv keskkond nõuab töötajalt kohanemist uute olukordade ja tingimustega. See kõik tekitab pingeid. Mõistagi mõjutavad töötaja vaimset tervist erinevad tegurid ning viibides tööl suure osa päevast, omavad töötingimused ja psühhosotsiaalne töökeskkond töötaja tervisele olulist mõju.

Psühhosotsiaalsete ohutegurite (EV Töötervishoiu- ja tööohutuse seadus, § 9 lg 2) pikaajaline kogemine tekitab tööstressi, mille tagajärjeks töötajale võivad olla südame-veresoonkonnahaigused, luu- ja lihaskonnavaevused, ärevus- ja meeleoluhäired, sh depressioon jne. Stressis inimesele on omased ka mitmed kahjulikud harjumused (suitsetamine, alkoholi liigtarbimine, ebatervislik toitumine, vähene liikumine jne), mis kõik mõjutavad inimese tervislikku seisundit. Eelnevaga seoses suurenevad ka organisatsiooni kulutused: töötajate töövõimetus, tööjõu voolavus, tööõnnetuste riski tõus ja töö efektiivsuse vähenemine.

Kuna töötaja vaimne tervis on uue väärtuse loomisel väga oluline, on jätkusuutlikum ja säästlikum tegeleda töötajate vaimse tervise hoidmisega süstemaatiliselt.